top of page

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA SŁUCHACZY/KURSANTÓW

KURSÓW JĘZYKOWYCH W "NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH AD ASTRA" W WOŁOMINIE

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych w ramach świadczenia usługi edukacyjnej - uczestnictwa w kursach nauki języków obcych  jest Ad Astra Nauka Języków Obcych Magdalena Kamieńska z siedzibą w Wołominie przy ul. Sasina 1b.

2. Państwa dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu świadczenia usługi edukacyjnej, na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) RODO.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w wybranym kursie nauki języków obcych  (świadczenia usługi edukacyjnej w danym roku szkolnym) lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających ze świadczenia usługi edukacyjnej. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

4. Zebrane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane jakimkolwiek innym podmiotom trzecim. W przypadku konieczności uzyskania Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Szkoła Języków Obcych Ad Astra  zwróci się do Państwa o uzyskanie takiej zgody wyłącznie w celach marketingowych. W takiej sytuacji podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie takiej zgody uniemożliwi informowanie Państwa o ofertach nowych kursów oraz przygotowanych promocjach.

5. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadają Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
 

6. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

bottom of page