top of page

KURSY Z INNYCH PRZEDMIOTÓW

Ad Astra to nie tylko zajęcia językowe. Od roku szkolnego 2024/25 zapraszamy również na zajęcia
dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej z języka polskiego i matematyki.

Pisanie na tablicy

KOREPETYCJE 
Z MATEMATYKI

Zapewniamy dynamiczne i interaktywne lekcje, podczas których nasz zespół doświadczonych nauczycieli pokaże, że matematyka może być łatwa i nawet... ekscytująca!

Pomożemy zrozumieć trudne zagadnienia, rozwijać umiejętności rozwiązywania problemów oraz budować pewność siebie przed egzaminem. Dzięki indywidualnemu podejściu dostosujemy program zajęć do potrzeb każdego ucznia, umożliwiając skuteczną naukę i osiągnięcie zamierzonych celów.

KOREPETYCJE
Z JĘZYKA POLSKIEGO

Oferujemy profesjonalne korepetycje z języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty. Zapewnimy kompleksowe wsparcie w nauce gramatyki, ortografii, czytania ze zrozumieniem oraz interpretacji tekstów literackich. Dzięki spersonalizowanemu podejściu dostosujemy program zajęć do indywidualnych potrzeb i poziomu każdego ucznia, pomagając osiągnąć sukces na egzaminie oraz rozwijając umiejętności językowe na dalszych etapach edukacji.

Teacher
Pisanie testu

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Kompleksowy kurs przygotowujący do egzaminu z języka angielskiego, matematyki i języka polskiego.

Zajęcia 3 razy w tygodniu po 60 minut (każdego dnia inny przedmiot - 17 godzin zajęć każdego przedmiotu)

bottom of page