1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu jest szkoła języków obcych Ad Astra z siedzibą w Wołominie przy ul. Sasina 1B, prowadząca stronę na portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/adastra.jezykiobce/

1.2. Celem konkursu jest wyłonienie 3 zwycięzców, którzy otrzymają nagrody.

1.3. Nagrodą w konkursie są: 1x semestr nauki dowolnego języka obcego za darmo, 2x zniżka 15% na naukę dowolnego języka obcego.

1.4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

1.5. Konkurs trwa od 25.08.2017r. do 31.08.2017r. Do dnia 4.09.2017r. na stronie https://www.facebook.com/adastra.jezykiobce/ zostanie ogłoszony wynik.

1.6. Niniejszy regulamin jest dokumentem regulującym zasady konkursu.

 

2. Zasady oraz przebieg konkursu i wyłaniania zwycięzców

2.1. Uczestnikiem zostaje osoba, która spełni 3 warunki:

1) Polubi stronę organizatora na portalu facebook (https://www.facebook.com/adastra.jezykiobce/)

2) Udostępni publicznie post konkursowy na swojej tablicy.

3) W komentarzu pod postem konkursowym oznaczy 3 znajomych.

2.2. W losowaniu wezmą udział tylko osoby, które spełniły wszystkie 3 warunki z punktu 2.1.

2.3. Wygrywają osoby, która spełniły wszystkie niezbędne warunki i zostały wybrane w drodze losowania.

2.4. Informacja o zwycięzcach zostanie opublikowana na stronie organizatora (https://www.facebook.com/adastra.jezykiobce/) do dnia 4.09.2017r. Dodatkowo zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w wiadomości prywatnej.

2.5. Zwycięzca może odebrać nagrodę w siedzibie szkoły w Wołominie przy ul. Sasina 1B.

 

3. Nagrody

3.1. Pierwszy i drugi wylosowany zwycięzca otrzymają po 15% zniżki na naukę dowolnego języka obcego. Trzeci wylosowany zwycięzca otrzyma nagrodę, którą jest semestr nauki dowolnego języka obcego za darmo.

3.2. Nagroda dotyczy wyłącznie kursów grupowych, w grupach minimum 5-osobowych.

3.3. Nagrodę należy wykorzystać do 30.06.2018r.

3.4. Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną.

3.5. Nagroda może zostać przeniesiona na kogoś innego.

 

4. Postanowienia końcowe

4.1. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zapoznanie się i zgodę z regulaminem konkursu.

4.2. W celu przeprowadzenia konkursu organizator zbiera dane uczestników (imię i nazwisko). Udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie i udostępnianie tych danych osobowych.

4.3. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.