Zniżki:

- 5% zniżka lojalnościowa - dla uczniów kontynuujących naukę w kolejnym roku szkolnym

- 5% zniżka rodzinna - dla rodzeństwa lub rodziców z dziećmi

- 10% zniżka na naukę drugiego języka

- 10% za przyprowadzenie innego słuchacza (zniżka na I semestr)

- 10% dla studentów za okazaniem ważnej legitymacji

- 5% dla osób powyżej 50 roku życia

- 10% na zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-14:00 oraz w soboty

Zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny:

- 10% na kursy w grupie 5-8 osobowej

 

Zniżki nie sumują się. Słuchacz w ramach jednego kursu ma prawo do wyboru jednej z przysługujących mu zniżek. 

Zniżki nie dotyczą zajęć indywidualnych.