Zniżki:
- 5% zniżka rodzinna - dla rodzeństwa lub rodziców z dziećmi
- 5% zniżka na naukę drugiego języka

Zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny:
- 5% na kursy w grupie 5-8 osobowej
 

Zniżki nie sumują się. Słuchacz w ramach jednego kursu ma prawo do wyboru jednej z przysługujących mu zniżek. 
Zniżki nie dotyczą zajęć indywidualnych.