Cambridge Young Learners English

 

Nasza szkoła jest partnerem programu partnerskiego Addvantage prowadzonego przez British Council, co oznacza, że w naszej szkole prowadzimy przygotowanie do egzaminów Cambridge. Egzaminy odbywają się co roku na terenie naszej szkoły, a przeprowadzają je wykwalifikowani egzaminatorzy z British Council z Warszawy. British Council jest  jednym ze 130 akredytowanych centrów egzaminacyjnych Uniwersytetu Cambridge z Wielkiej Brytanii. Każdego roku ok. 2 milionów osób na całym świecie przystępuje do ich egzaminów. Są one uniwersalne, odpowiednie dla każdej narodowości i dostosowane do potrzeb i wieku zdających (dorosłych, młodzieży i dzieci).

 

Young Learners English to testy oceniające umiejętności językowe dzieci w wieku szkolnym. Dostępne na trzech poziomach zaawansowania: Starters, Movers, Flyers. Przeznaczone są dla dzieci w wieku 7-12 lat. Egzamin składa się z trzech części: słuchanie czytanie i pisanie, mówienie.

 

Dlaczego warto zdawać?

  • YLE obiektywnie i precyzyjnie oceniają umiejętności językowe uczniów

  • YLE zachęcają do efektywnej nauki poprzez atrakcyjną, barwną formę

  • YLE dają dzieciom poczucie sukcesu

  • YLE pozwalają rodzicom ocenić, w jakim stopniu dzieci opanowały język

  • YLE zapewniają pozytywne pierwsze wrażenia związane z testem językowym

 

Dzieci, które wzięły udział we wszystkich 3 częściach egzaminu otrzymają świadectwa egzaminacyjne (certyfikaty) po upływie około 4 tygodni. Każda z trzech części testu jest oceniana osobno. Słuchowe i pisemne części testów YLE są sprawdzane w Cambridge, mówienie oceniane jest na miejscu przez wykwalifikowanych egzaminatorów. Maksymalna ocena z poszczególnych umiejętności to 5 tarcz, w sumie zebrać można 15 tarcz. Zakłada się, że dzieci, które uzyskały łącznie co najmniej 10 tarcz i nie mniej niż 3 z każdej części, mogą przygotowywać się do następnego poziomu egzaminu. Egzamin jest płatny.

 

Więcej informacji uzyskać można na stronie www.britishcouncil.pl oraz w recepcji szkoły. Bardzo wierzymy w wiedzę i umiejętności naszych uczniów, a widząc ich zapal i zaangażowanie na zajęciach wiemy, ze zdanie tego egzaminu będzie dla nich wspaniałą nagrodą i motywacją do dalszej nauki języka angielskiego.