Język angielski dla najmłodszych

Szkoła Języków Obcych Ad Astra z przyjemnością zajmuje się nauką najmłodszych słuchaczy - już od 3 roku życia. Jest to połączenie zdobywania wiedzy językowej i świata.

W przyjaznej atmosferze i formie zabawy uczą się nie tylko języka, ale też kultury krajów anglojęzycznych, zasad dobrego zachowania i wartości.

Podczas naszej pracy z dziećmi nie trzymamy się kurczowo jednej metody, lecz wybieramy z kilku to co w każdej z nich najlepsze. Oto jedynie część z nich:

 

Biorąc pod uwagę żywiołowość małych dzieci wykorzystujemy metodę Total Physical Response, czyli metodę reagowania całym ciałem. Przykładem są piosenki z pokazywaniem, gry i zabawy wymagające ruchu oraz polecenia, np. clap your hands (klaszczcie w dłonie), point to your nose (wskaż swój nos).

 

Ponadto Metoda Komunikatywna - cały materiał, słówka i struktury gramatyczne wprowadzane są w kontekście. Dzieci już od pierwszych zajęć wypowiadają się pełnymi zdaniami. 

 

Kolejną metodą jest CLIL, czyli zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe - oznacza to, że podczas zajęć dzieci nie tylko poznają język angielski, ale świat w ogóle. Zdobywają wiedzę językową i przedmiotową. Uczymy dzieci nazw przedmiotów z otaczającego ich świata, jednak pokazujemy im też inny świat, np. świat krajów anglojęzycznych. Opowiadamy dzieciom jak wyglądają święta w tych państwach oraz jaka jest ich kultura.

 

Przy planowaniu zajęć bierzemy pod uwagę Inteligencje Wielorakie co sprawia, że zajęcia będą atrakcyjne dla wzrokowców, słuchowców, dzieci lubiących piosenki, ruch, naturę. W naszej pracy wykorzystujemy wiele pomocy dydaktycznych, materiałów wizualnych oraz angażujemy wszystkie zmysły dzieci - nawet smak i zapach (Metoda Multisensoryczna).

 

Metoda Naturalna - zależy nam, aby dzieci jak najwięcej wyniosły z zajęć, jednak nie zmuszamy ich do uczestniczenia w nich, ani mówienia. Wierzymy, że zapewnienie pozytywnej atmosfery oraz wsparcie przyniosą lepsze efekty niż zmuszanie dzieci do nauki (co może przynieść wręcz odwrotny skutek). Chcemy, aby dzieci chłonęły język obcy w sposób naturalny, tak jak ich pierwszy język. Dlatego też staramy się nauczać tylko w języku obcym, aby dzieci miały z nim jak najwięcej styczności. Niemniej jednak, jeśli widzimy wśród dzieci niepokój i obawę komunikujemy się w języku polskim.

 

Kolejne elementy to Storytelling i Drama - podczas zajęć czytamy książeczki, opowiadamy historie, a następnie sami wcielamy się w różne role i odgrywamy scenki. Na koniec kursu chętnie prezentujemy zdobytą wiedzę podczas przedstawienia dla rodziców.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 30 lub 45 minut.