Akredytacja Mazowieckiego Kuratora Oświaty

22 czerwca 2006r. Szkoła Języków Obcych Ad Astra otrzymała Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty na kursy języka angielskiego:

  • dla dzieci

  • dla młodzieży

  • dla dorosłych

  • przygotowanie do egzaminów Cambridge (FCE, CAE, CPE)

 

Na jakiej podstawie przyznawana jest Akredytacja?

 

Akredytację otrzymują jedynie placówki oświatowe, które spełnianią rygorystyczne wymogi stawiane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz zapewniają wysoką jakość prowadzonych kursów i szkoleń.

 

Co Akredytacja daje naszym słuchaczom?

 

To wyróżnienie to gwarancja jakości usług świadczonych przez naszą szkołę. Dzięki niej, możecie Państwo być pewni, że nasza placówka:

  • zatrudnia wykładowców o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, monitotuje i ocenia ich pracę oraz dba o ich doskonalenie zawodowe

  • wykorzystuje prawidłowo opracowane własne programy nauczania w opraciu o programy MENiS i Uniwersytetu Cambridge, tworzy własne materiały metodyczne i szkoleniowe, a także prowadzi systematycznie ewaluację szkoleń i wykorzystuje jej wyniki do modyfikacji programów i metod nauczania

  • bardzo dobrze dokumentuje swoją działalność szkoleniową

  • jest uprawniona do wystawiania zaświadczeń zgodnych z wymogami MEN

  • posiada własny budynek, spełniający wszystkie normy budowlane, a kursy prowadzone są w salach szkoleniowych posiadających dobre wyposażenie w sprzęt dydaktyczny, umożliwiający stosowanie nowoczesnych metod nauczania

 

24 lutego 2016r. nasza placówka została poddana rutynowej kontroli Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Ad Astra pomyślnie przeszła ewaluację, spełniając wszelkie wymogi stawiane Akredytowanym placówkom. Jest to dla Państwa potwierdzenie jakości nauczania w naszej szkole.

 

AKREDYTACJA TO GWARANCJA!